بهره گیری از مدرنترین تجهیزات روز دنیا

آزمایشگاه دکتر امجدی از مدرنترین تجهیزات روز دنیا جهت انجام آزمایشات استفاده می کند.